CÍLEM LIDSKÉHO ŽIVOTA JE VYJÁDŘIT SAMA SEBE LÁSKOU

A (Anna): Co tě přimělo vyzkoušet Rebirthing?
J (Jana S.): Tvoje vyprávění, možnost zbavit se bloků. Absolvovala jsem různé terapie, například kineziologii nebo rodinné konstelace, ale Rebirthing mě lákal v tom, že umožňuje člověku jeho vlastní prožitky. Že člověk nedostává jenom zprostředkované informace.
A: Splnilo se to?
J: Na tisíc procent! Nad rámec očekávání.
A: Jaký byl tvůj nejsilnější zážitek?
J: Všechny zážitky byly silné, intenzivní, plné emocí… Asi nejzajímavější bylo sezení u vás. Viděla jsem, jak se nad vaším domem vznášel Babaji, ze země tryskal proud světelné energie a ozařoval studnu s vodou, po zahradě běhaly děti. Bylo v tom tolik lásky a harmonie… Dalším silným zážitkem bylo setkání s Matkou, která mě dovedla k obrovské světelné kouli. Uvnitř ní jsem hovořila s Babajim a mohla se ho dotknout. Bylo mi sděleno, že samovolný potrat, jímž jsem kdysi dávno prošla, byla Boží vůle, že to tak mělo být vzhledem k partnerovi. Abych se netrápila a nemyslela si, že to byla moje chyba…
A: A já jsem si myslela, že tvým nejsilnějším zážitkem bylo setkání s archandělem Michaelem.
J: Ano, to bylo nádherné, protože archanděla Michaela považuji za svého ochránce a mám k němu blízký vztah. Čišela z něho záře jako na obrazech, čišela z něho ochranitelská či rytířská energie. Cítila jsem naprosté bezpečí. Viděla jsem, jak vstoupil do malého chlapce, předal mu rytířskou energii, aby mohl ochraňovat svoji sestřičku.
A: Jaké sis odnesla poselství? Pro sebe? Pro svět?
J: Vnímám propojenost všeho se vším, s lidmi, s Boží vůlí, s Božím programem. Svoji osobní i ostatních lidí. Mám to načtené z knih, ale teprve při Rebirthingu jsem to opravdu prožila. Lidé jsou nesmírně propojení, naše srdce jsou nesmírně propojená. Tím, že ubližuješ druhému, ubližuješ sobě… Země je tady pro lásku a láska je v lidech. Hlavním cílem lidského života je vyjádřit sama sebe láskou…
A: Přesně o tom mluví Svámí…
J: Ano, v jednom sezení jsem viděla, jak dal Svámí jednomu chlapci daršan, otevřel mu tím srdce a rozzářil v něm Boží světlo. Zcela ho to změnilo. Původně byl nedůvěřivý a agresivní. Když se mu otevřelo srdce a rozzářilo se v něm Boží světlo, stal se citlivějším a laskavějším k ostatním. Ostatní děti to vnímaly, doslova se tou láskou nakazily.
A: Co se u tebe po sezeních změnilo?
J: Hned po prvním sezení jsem cítila větší sebedůvěru a sebevědomí. Jsem klidnější a šťastnější díky tomu, že se mi ukázaly souvislosti a že to, co znám z knih, jsem prožila a pocítila sama na sobě. To propojení. Že Bůh existuje. Pocítila jsem, že člověk se přišel radovat a žít v lásce. Jsou to takové ochutnávky a doufám, že dospěji k životu bez obav například o hmotné zajištění. Že zažiji tu bezstarostnost. Asi je to ta láska. Když je člověk naplněn láskou, nemusí mít starosti.