OČISTA, PROBUZENÍ A POSELSTVÍ

A (Anna): Co tě přimělo k rozhodnutí vyzkoušet Rebithing?
P (Petra M.): Byla jsem zvědavá.
A: Čeho ses před prvním sezením bála?
P: Zvládnu to? Budu to umět? Neztrapním se? Nedostanu tetanii? 
A: Splnilo se něco z toho? Kdy tě ten strach přešel?
P: Nic z toho se nesplnilo. Dýchat jsem zvládla, takže hned na začátku mě to přešlo. V tom momentě, kdy jsem začala mít "vize", to šlo absolutně stranou.
A: Jak bys popsala nebo shrnula své "vize"?
P: Jako očistu, probuzení a poselství.
A: Co ti nejvíc utkvělo z prvního sezení? 
P: Že cítím a vidím anděla. A všechno, co jsem s ním zažila. První dýchání bylo nejsilnější, co se týče zážitků. Pak už jsem věděla, do čeho jdu, tak už jsem to vnímala normálně, ba naopak jsem se bála, že už se to nestane a budu zklamaná. 
A: Co se u tebe změnilo po prvním sezení?
P: Více se soustřeďuji na různá znamení a maličkosti, snažím se více vnímat energii.
A: Co ti nejvíc utkvělo z druhého a třetího sezení?
P: Že jsem žena, důležitá a významného postavení. Cítila jsem tu sílu a důležitost. Že je se mnou spjatá kniha, kterou ochraňuji. Že mám starou duši. Navíc i poselství spojení člověka s přírodou.
A: Jak bys popsala svůj stav během sezení? Bylas "mimo"?
P: Ano i ne. Většinou jsem vnímala dýchání, ale občas jsem utekla i "mimo".
A: Mělas pocit, že nemáš kontrolu?
P: Ne, to ne. Kontrolu jsem měla vždy.
A: Co se u tebe změnilo po posledním sezení?
P: Cítím se báječně a více vyrovnaně. Už mě nerozhází tolik věcí, to se mi tento rok daří čím dál víc. Více se soustřeďuji na sebe a dál se na sobě snažím pracovat.
A: Chtěla bys absolvovat další sezení?
P: Ano!!!
A: Proč?
P: Protože to odkrývá mé minulé životy, mou duši, mé já, mé podvědomí.
A: Komu bys Rebirthing doporučila a proč?
P: Nejvíce svému muži, protože potřebuje spoustu energie. Ale jinak každému, ať už by měl podobné zážitky, jako mám já, nebo by mu to jen dodalo energii. Oboje má své. Každý dostane to, co potřebuje a na co je připraven.