SATORI: ZMATEK NEBO OSVÍCENÍ?

Pojmenování Satori dýchání pro techniku Rebirthing se u nás těší značné oblibě. Co vlastně původně japonské slovo satori znamená a jak souvisí s terapeutickými přístupy zaměřenými na práci s dechem a tělem?

Záblesk osvícení

Slovo satori pochází z japonského zenového buddhismu, kde se používá buď ve významu konečného osvícení, anebo ve významu náhlého záblesku hlubokého vhledu do reality na cestě k jeho dosažení. Tento neuchopitelný prožitek buddhistických mnichů bývá výsledkem jejich soustavného duchovního cvičení zvaného zazen, jehož nedílnou součást tvoří rozjímání nad koány, krátkými nelogickými a často paradoxními hádankami, které jim umožňují osvobodit se ze zajetí omezení mysli.

Bouřlivý zmatek

Poprvé jsem se s tímto slovem setkala na kurzu vědomého dýchání, kde se nám lektor pokoušel přiblížit vlastní prožitek satori připodobněním k výsledku známého pokusu na důkaz smyslového klamu založeného na kontrastu: "Pravou ruku vložíte do horké vody, levou do studené a potom obě dvě najednou do vlažné. Kůží cítíte, že máte pravou ruku v chladnější vodě než levou, očima však vidíte něco jiného. Vaše mysl se jako svědek sloučení zdánlivě neslučitelných protikladů v jednotu ocitá uprostřed bouřlivého zmatku."

Satori dýchání

Pojmenování Satori dýchání pro techniku Rebirthing použil roku 1997 Colin Tipping ve své knize Radikální odpuštění, jež se stala světovým bestsellerem. Prožitek satori však spojoval s terapií zaměřenou na práci s dechem a tělem již v 70. letech minulého století americký psychiatr německého původu, zakladatel gestalt terapie, Fritz Perls, který ho popisoval jako spontánní dramatickou zkušenost probuzení z iluze či navázání opětovného spojení se skutečností, jež je důsledkem obratu jedince od myšlení ke vnímání.

Projevení přirozenosti

Podle Perlse je cílem terapie dovést klienta k plnému procítění a vyjádření svých blokovaných vnitřních impulzů a následnému poznání a projevení vlastní pravé přirozenosti. Práce s dechem a tělem u něho vyvolává rozpouštění tělesných i duševních obran a hroucení jeho domnělých jistot, provázené dočasným stavem naprosté bezmoci a bouřlivého zmatku, který však nakonec přechází v prožitek "oslepujícího záblesku vhledu" či "ústupu do plodné prázdnoty".

Loupání cibule

V rámci vlastních sezení na výcviku průvodce technikou Rebirthing jsem sama procházela dramatickými zkušenostmi, obvykle spojenými se znovuprožíváním nevyřešených traumat, projevováním souvisejících potlačených emocí divokým pláčem, vztekem či smíchem a uvědomováním si omezujících přesvědčení, jež jsem si kdysi o sobě, o druhých i o okolním světě vytvořila. Rebirthing mě loupal jako cibuli a jednu po druhé odstraňoval vrstvy mého ega čili všeho, s čím jsem se dosud ztotožňovala.

Podstata bytí

V polovině výcviku jsem si připadala naprosto zmatená a měla jsem dojem, že ztrácím svoji totožnost. Při kruzích sdílení jsem nedokázala popsat, čím jsem právě procházela. Lektoři se však potěšeně usmívali. "Jestli už nejsem ta oběť minulosti naplněná strachem z budoucnosti, kdo tedy vlastně jsem?" hledala jsem sama sebe během sezení, dokud jsem se na krátký okamžik neprodýchala až k samé podstatě svého bytí. "Jsem," nalezla jsem tam konečnou odpověď. Žádný dovětek už nebyl potřeba.


Anna Javůrková
Anna Javůrková

Jako průvodkyně Vědomým znovuzrozením inspiruji a podporuji ženy na jejich cestě k sebelásce, vnitřní rovnováze a životní spokojenosti. Přečtěte si můj příběh >>