STAČÍ DÝCHAT A DÁT PROSTOR MOUDROSTI TĚLA

"O Rebirthingu jsem se dozvěděla náhodou a zdálo se mi, že by se mohlo jednat o dobrou metodu na uvolnění emocí a starých zápisů z těla, které se nechtějí pustit jinými způsoby. Musím říct, že moje očekávání byla naplněna.

Kruhové dýchání opravdu navodilo zvláštní stav vědomí, kdy si mysl sice všechno uvědomuje, ale objevují se emoce a vjemy, které nemá pod kontrolou a o kterých většinou ani netuší, že je má v sobě.

Po první lekci jsem se přihlásila na celý cyklus 10 sezení, abych dala svému podvědomí prostor vyřešit vše, co bylo v danou chvíli možné. Aktivně jsem nevybírala žádná témata, během jednotlivých sezení přicházela sama a navazovala na sebe tak, že nakonec všechno dávalo obrovský smysl.

Každé sezení bylo jiné, v prvních lekcích se ozývala místa, v kterých jsem vnímala určitou nepohodu a bloky i v běžném životě, pak se začaly objevovat hluboce zasunuté pocity, které patřily velmi pravděpodobně k mému porodu.

Při dalších sezeních se velmi intenzivně emočně i fyzicky přihlásilo jedno trauma z minulého života, řešené již jinými technikami a teď už i vydýchané a uvolněné konečně z těla.

Objevily se i obrazy situací, které patřily buďto k mé fantazii nebo také k nějakým starším neznámým vzpomínkám, které ale nějakým způsobem korespondovaly s mým současným životem. Intenzivní prodýchání vedlo k uvolnění emocí a většinou přineslo nějaké nové uvědomění a změnu postoje.

Některá sezení jsem celá „pouze“ prodýchávala nějaký fyzický blok (v některé čakře nebo orgánu). Prolomení bloku vždy vneslo velkou úlevu do dané části těla a velmi příjemné pocity, většinu sezení jsem končila s intenzivním pocitem radosti.

Anička byla velmi laskavá a chápavá terapeutka, cítila jsem se s ní velmi dobře, v naprostém bezpečí, a neměla jsem problém se hned od začátku otevřít a jít prožívat. Rozhodně bych si Aničku jako průvodkyni vybrala znovu.

A jaké změny v mém životě přetrvávají teď po uplynutí několika měsíců od terapie? Cítím víc energie a radosti ze života, jsem klidnější a jsem mnohem citlivější k energiím ve svém těle (například lépe vnímám jednotlivé čakry). Došlo i k hmatatelné změně na fyzické úrovni, po prodýchání bloku v děloze se výrazně zmenšily menstruační bolesti.

Rebirthing bych doporučila všem, je to terapie, kdy si moudrost těla sama vybírá oblasti, které potřebují vyléčit, a vám stačí dýchat a dát tomu prostor...

Aničko, ještě jednou bych Ti chtěla poděkovat za celý cyklus sezení, protože teď s odstupem vidím, jak moc mě to měnilo a jak hluboko jsme byly..."

- Simona K.